สวัสดีครับ...ทุกท่าน
เวบไซต์ของเราได้มีการปรับปรุงใหม่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้รองรับการเข้าชมทางโทรศัพท์มือถือได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสำหรับสมาชิกเดิมที่เข้าชมจะมีความเปลี่ยนแปลงในด้านเนื้อหา ทนายจะนำบทความใหม่ๆ ในทุกๆด้านของแรงงานออนไลน์ให้ทุกท่านได้อ่านกันอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ
หากท่านใดมีปัญหาด้านแรงงานต้องการคำปรึกษา สามารถปรึกษาได้ทันทีที่ ทนายป๊อดทนายแรงงานจะตอบคำถามข้อข้องใจของทุกท่านอย่างรวดเร็ว ที่ App.

Line ID : tanaypod หรือ Skype : tanaypod


คำวินิจฉัยอธิบดีศาลแรงงานกลาง

คำวินิจฉัยที่19/2555

ผู้บริหารมีฐานะเป็นพนักงานวิสาหกิจหรือไม่

คำวินิจฉัยที่11/2555

คำสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน

คำวินิจฉัยที่10/2555

นายจ้างกระทำละเมิดต่อลูกจ้าง

บทความคุ้มครองแรงงาน

ถ้าจะขยายอายุเกษียณของพนักงานควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย

กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการหักเวลาเมื่อมาทำงานสาย

ออกหนังสือเตือนอย่างไรให้มีผลบังคับตามกฏหมาย?

การลาออก?

อย่างไรเรียกว่าลาป่วยเท็จ?

คนรับใช้ในบ้านตกอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานหรือไม่?

ผลของการฝ่าฝืนคำสั่งโยกย้ายหน้าที่การงาน

นายจ้างโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้างได้หรือไม่

คำว่าเลิกจ้างนั้นมีความสำคัญกับนายจ้างและลูกจ้างอย่างไร

รวมฎีกาคุ้มครองแรงงาน

คำพิพากษาฏีกาที่ 10432/2546

คำพิพากษาฏีกาที่ 10432/2546

สัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน

อ่านต่อ »

คำพิพากษาฏีกาที่ 2364/2545

คำพิพากษาฏีกาที่ 2364/2545

ไม่ผ่านทดลองไม่บอกกล่าวก็ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า

อ่านต่อ »

คำพิพากษาฏีกาที่ 6238/2545

คำพิพากษาฏีกาที่ 6238/2545

เลิกจ้างในระหว่างทดลองงานก็ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

อ่านต่อ »

คำพิพากษาฏีกาที่ 6022-6023 /2533

คำพิพากษาฏีกาที่ 6022-6023 /2533

เลิกจ้างร้ายแรงให้ดูพฤติการณ์

อ่านต่อ »

รวมกฏหมายแรงงานสัมพันธ์

ข้อเรียกร้อง คืออะไร?

ข้อเรียกร้อง คืออะไร?

อ่านต่อ »

ประเภทของคณะกรรมการลูกจ้าง

ประเภทของคณะกรรมการลูกจ้าง

อ่านต่อ »

รวมฎีกาแรงงานสัมพันธ์